Nycklar till lösningar

Innehåll:

 1: Före och efter skoldagen.

 2: Viktiga frågeställningar för rektor och pedagog.

 3: Elev som kommit ur "vanliga" skolrutiner.

 4: Inreding utanför klassrummet,

 5:Inredning i klassrummet.

 

1. Före och efter skoldagen.

Strävansmål före skolan:

Vakna och stiga upp ur sängen.

Byta från sovkläder till dagskläder.

Komma ut från ”sitt” rum.

Borsta tänderna och fixa håret.

Äta frukost ev. plus ta medicin.

Stänga av datorn på bestämd tid.

Ta på sig ytterkläder, knäppa en dragkedja och knyta sina skor.

Ta med sig ”ryggsäck” ev. plus idrottskläder.

Släcka.

Låsa ytterdörren och hantera nyckeln under dagen.

Strävansmål efter skolan

Ta fram skolväskan.

Lägga läxan och kontaktbok på anvisad plats.

Fixa och äta mellanmål.

Packa specifika kläder och ta med sig dessa till specifik fysik aktivitet.

Ha en angiven datortid.

Vara tillsammans med fysiska kamrater.

Vara utomhus flera timmar i sträck.

Göra läxan med vuxens stöd och hjälp.

Äta kvällsmat ev. plus ta medicin. 

Duscha och borta tänderna.

Stänga av datorn på bestämt klockslag.

Släcka ner.

Lägga sig i sängen och komma till ro.


              *   *   *   *   *   *   *   *   *

ADHD-hjälpens Hemma kit är ett hjälpmedel för att nå dessa mål.

Läs mer om Hemma Kit under fliken HEMMA.


2. Viktiga frågeställningar för rektor och pedagog.

Vad fungerar för NN under skoldagen?

Vilka ämnen gillar NN?

Befinner sig NN på samma kunskapsnivå som klasskamraterna i dessa ämnen?

Vilken vuxen person känner NN sig trygg med?

Hur stor del av skoldagen orkar NN vara tillsammans med klasskamraterna i klassrummet?

Behövs alternativ lokal: grupprum, helt egen lokal på eller utanför skolan?


3. Elev som kommit ur "vanliga" skolrutiner.

Hitta en vuxen som NN har förtroende för och kan arbeta med.

Leta upp en plats där NN kan tänka sig att träffa den personen.

Bestäm saker runtomkring som behövs för att träffen ska bli positiv. 

Fråga NN vad som fungerar bra, mindre bra och inte alls i skolan.

Fråga NN vilka skolämnen NN gillar att jobba med.

Välj ett av dessa.

Tag reda på vad NN tycker om läromedlet i ämnet.

Välj läromedel på NN:s kunskapsnivå.

Ta under samtalet reda på om NN behöver helt annan textmängd, typsnitt och lay out för att förstå innehåll/uppgift.

Ta under samtalet reda på vilka baskunskaper NN har i ämnet.

Berätta till sist  var och hur dags ni ska träffas, från och med nästa dag. Varje dag alltid samma starttid!

Bestäm hur länge ni ska träffas varje gång, t.ex. första veckan 1 tim.

Leta upp/tillverka och fixa klart passande material till NN:s kunskapsnivå och behov av textmängd och layout.

För att stärka självkänslan, börja på en något lägre nivå än den du nu fått kunskap om att NN befinner sig på. 

Höj nivån efter hand som självkänslan ökar.

Lägg till ett nytt ämne först när du är helt säker på att NN har energin/viljan att öka skoltiden med ett nytt ämne.

Tag reda på vad NN tycker om läromedlet i det "nya" ämnet 

Välj läromedel på NN:s kunskapsnivå.

 

4. Inredning utanför klassrummet.

Klädkrok närmast dörren. Tomt ett par krokar bredvid.

Första elev in i klassrummet.

Sätta sig ner på sin plats i väntan på att övriga kommer in och på plats.

Ut ur klassrummet först av alla.


5. Inredning i klassrummet.

Ljus lokal utan direkt solljus, avskärma ljusinsläpp med ”tunna” gardiner.

Rätt placerad belysning.

Inga störande ljud/oljud t.ex. ljudet från fläktsystem.

Inga störande lukter, t.ex. blomdoft, parfymdoft. 

Egen bänk = avgränsat område placerad på samma ställe i alla lokaler där NN vistas, undantag övningsämnen.

Bänken inställd i rätt arbetshöjd. 

Extra mindre bord direkt till höger om bänken om NN är högerhänt, annars vänster.

Bra stol i rätt höjd, som inte går att snurra på. 

Mer än armlängds avstånd till nästa elev. 

Ingen möjlighet till horisontalläge under lektionstid.

”Rena” väggar.

Saker som måste finnas på väggarna ska sitta rakt och ha en ram i avvikande färg.

Gaffelpärmar att sätta in alla lösa blad i.

Konkret material i lättöverskådliga lådor/askar.

Specifik plats i klassrummet  där NN ska lägga/hänga ryggsäcken/skolväskan.

Specifik låda där NN ska lägga kontaktboken/agendan, läxan och saker som ev. blir klara/har rättas under lektionen.