HEMMA

De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 70 barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro. 


Mina erfarenheter är att många barn som tappat sugen i skolan behöver material, som har en klar början och slut, där det tydligt framgår vad barnet ska göra och vilka förväntningar som ställs på barnet.


Mitt framgångsmaterial kan du som vuxen använda hemma för att stötta, hjälpa eller förbereda ditt barn inför skolarbetet, utbilda dig själv med eller ha som ett pyssel i dessa coronatider. 


Framgångsmaterialet är anpassat både vad gäller grundkunskaper, mängden text, typsnitt och layout till barn med ADHD-likande problematik, eller barn som tröttnat på det skolan erbjuder.  


Med varje del följer tydlig information om hur uppgiften ska genomföras. 


Min vision är att så många som möjligt ska få en fungerande skolgång med framtidstro.


Mitt framgångsmaterial kommer att läggas upp på den här sidan efter skolämne.                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Historia:


Dinosaurier.

Kan användas som utbildning, pyssel eller som present till någon i ”Dinosaurie-åldern”.

Materialt innehåller faktablad och målarbilder till 7 olika dinosaurier. Swisha 155 kr till 0730 27 25 72 tillsammans med namn och adress och ordet Dinosaurier, så skickar jag materialet till dig. 


Från apa till människa


snart klart


Under produktion:

Stenåldern

Bronsåldern

Järnåldern

Vikingatiden

Medeltiden

Riddartiden


              *   *   *   *   *   *   *   *   *


Hemma-kit. Bra material att använda hemma för att avlasta vuxna och skapa struktur, överblick och

jag-kan-känsla hos barnet. 


En dubbelsidig patta i A-4 format och 30 flyttbara skyltar, som underlättar i vardagssituationen för både barnet och den vuxne.

 

Swisha namn, adress, 195 kr och ordet Hemma-kit ill 0730 27 25 72 så skickar jag materialet till dig. Kontakt

E-post: agneta@adhd-hjalpen.se

Hemsida: www.adhd-hjalpen.se

Facebook: Facebook/adhd-hjalpen

© Copyright 2015. All Rights Reserved.