HEMMA

De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 75 barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro. 

Min erfarenhet är att många barn som tappat sugen i skolan behöver material, som har en klar början och ett klart slut, där det tydligt framgår vad som ska göras och vilka förväntningar som ställs på barnet.


              *  *  *  *  *  *  *  *

ADHD-hjälpens Hemma-kit. Används hemma för att avlasta vuxna, skapa struktur och överblick och ge barnet jag-kan-känsla. Dubbelsidig patta i A-4 format och 30 flyttbara skyltar, som underlättar i vardagssituationen för både barnet och den vuxne. 

Swisha 195 kr till 0730 27 25 72 tillsammans med namn, adress och ordet Hemma-kit blir detta material ditt. 


              *  *  *  *  *  *  *  *


Nu kan alla få del av mitt framgångsmaterial Quick-fix.


Öppna!


Följ instruktionen!


Njut av varje framsteg!

                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Matte - Vad kan jag - Vad ska jag kunna

Materialet tränar mattespråket och kartlägger kunskaper på 8 stegvis nya nivåer.

Swisha 84 kr till 0730 27 25 72 tillsammans med namn, adress och ordet Matte så blir detta materila ditt. 

                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia - Dinonosaurier

Används som utbildning, pyssel eller som present/julklapp.

Materialt innehåller faktablad och målarbilder till 7 olika dinosaurier.

Swisha 122 kr till 0730 27 25 72 tillsammans med namn, adress och ordet Dino så blir detta material ditt. 


                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia - Från apa till människa

Materialt innehåller faktablad och målarbilder.

Swisha 122 kr till 0730 27 25 72 tillsammans med namn, adress och ordet Apa så blir detta material ditt.


                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia - Stenåldern

Materialt innehåller faktablad och målarbilder.

Swisha 122 kr till 0730 27 25 72 tillsammans med namn, adress och ordet Sten så blir detta material ditt.