HEMMA

De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 75 barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro. 

Min erfarenhet är att många barn som tappat sugen i skolan behöver material, som har en klar början och ett klart slut, där det tydligt framgår vad som ska göras och vilka förväntningar som ställs på barnet.


              *  *  *  *  *  *  *  *

ADHD-hjälpens Hemma-kit. Används hemma för att avlasta vuxna, skapa struktur och överblick och ge barnet jag-kan-känsla. Dubbelsidig patta i A-4 format och 30 flyttbara skyltar, som underlättar i vardagssituationen.

Sätt in 195 kr bankgiro 425-7705 eller Swisha 195 kr till 0730 27 25 72. Lägg till namn och adress och märk betalningen Hemma-kit, så blir detta material ditt. 


              *  *  *  *  *  *  *  *


Nu kan alla ta del av mitt framgångsmaterial Quick-fix.


Öppna!


Följ instruktionen!


Njut av varje framsteg!

                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix -Matte A: - Vad kan jag - Vad ska jag kunna

Materialet tränar grundkunskaper och mattespråk på 8 stegvis nya nivåer.

Sätt in 84 kr bankgiro 425-7705 eller Swisha 84 kr till 0730 27 25 72. Lägg till namn och adress och märk betalningen Matte A, så blir detta material ditt. 

                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia - Dinonosaurier

Används som utbildning, pyssel eller som present/julklapp.

Materialt innehåller faktablad och målarbilder till 7 olika dinosaurier.

Sätt in 122 kr bankgiro 425-7705 eller Swisha 122 kr till 0730 27 25 72. Lägg till namn och adress och märk betalningen Dino, så blir detta material ditt.


                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia - Från apa till människa

Materialt innehåller faktablad och målarbilder.

Sätt in 122 kr bankgiro 425-7705 eller Swisha 122 kr till 0730 27 25 72. Lägg till namn och adress och märk betalningen Apa, så blir detta material ditt.


                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia - Stenåldern

Materialt innehåller faktablad och målarbilder.

Sätt in 122 kr bankgiro 425-7705 eller Swisha 122 kr till 0730 27 25 72. Lägg till namn och adress och märk betalningen Sten, så blir detta material ditt.