Fungerande material HEMMA

De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 70 barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro. 


Mina erfarenheter är att många barn som tappat sugen i skolarbetet behöver material som har en klar början och slut där det tydligt framgår vad barnet ska göra och vilka förväntningar som ställs på barnet.


Mitt materiel kan du som förälder använda hemma för att stötta, hjälpa eller förbereda ditt barn inför skolarbetet.


Mitt materiel är anpassat både vad gäller grundkunskaper, mängden text, typsnitt och layout till barn med ADHD-likande problematik, eller barn som tröttnat på det skolan erbjuder.  


Med varje del följer en tydlig information om hur uppgiften ska genomföras, vad du som vuxen ev. behöver plocka fram mer än mina papper, penna och sudd.  


Mitt material kommer att läggas upp på den här sidan efter skolämne.  


Min vision är att så många som möjligt ska få en fungerande skolgång med framtidstro.

              *   *   *   *   *   *   *   *   *


Hemma-kit, material att använda hemma för att avlasta vuxna och skapa struktur, överblick och jag-kan-känsla hos barnet. 


En dubbelsidig patta i A-4 format och 30 flyttbara skyltar, som underlättar i vardagssituationen för både barnet och den vuxne.

 

Swisha namn, adress och 195 kr till 0730 27 25 72 så kommer ett Hemma-kit till din brevlåda.

              *   *   *   *   *   *   *   *   *

Svenska:


              *   *   *   *   *   *   *   *   *

Matematik:


              *   *   *   *   *   *   *   *   *

Engelska:


              *   *   *   *   *   *   *   *   *

Historia:


              *   *   *   *   *   *   *   *   *

Geografi: 


Kontakt

E-post: agneta@adhd-hjalpen.se

Hemsida: www.adhd-hjalpen.se

Facebook: Facebook/adhd-hjalpen

© Copyright 2015. All Rights Reserved.