HEMMA

De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för flera hundra barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro. 

Min erfarenhet är att många barn som tappat sugen i skolan behöver material, som har en klar början och ett klart slut, där det tydligt framgår vad som ska göras och vilka förväntningar som ställs på barnet.


              *  *  *  *  *  *  *  *

ADHD-hjälpens Hemma-kit. Används hemma för att avlasta vuxna, skapa struktur och överblick och ge barnet jag-kan-känsla. Dubbelsidig patta i A-4 format och 30 flyttbara skyltar, som underlättar i vardagssituationen.

Beställ som privatperson på  www.laromedia.se


              *  *  *  *  *  *  *  *


Min erfarenhet är att det kan gå fort att vända en svår situation om rätt saker görs. Därför har mitt utbildningsmaterial fått namnet Qick-fix.


Öppna!

Följ instruktionen!

Njut av varje framsteg!


Alla Quick-fix materiel beställs på www.laromedia.se

                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix -Matte A: - Vad kan jag - Vad ska jag kunna

Materialet tränar grundkunskaper och mattespråk på 8 stegvis nya nivåer.

                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia A- innehåller 3 delar:


1. Dinonosaurier

Används som utbildning, pyssel eller som present/julklapp.

Materialt innehåller faktablad och målarbilder till 7 olika dinosaurier


                *  *  *  *  *  *  *  *  *


2. Från apa till människa

Materialt innehåller faktablad och målarbilder.


                *  *  *  *  *  *  *  *  *


3. Stenåldern

Materialt innehåller faktablad och målarbilder.


                *  *  *  *  *  *  *  *