Om ADHD-hjälpen

Jag som startat ADHD-hjälpen heter Agneta Alexanderson. Jag är utbildad mellanstadielärare. Jag har efterhand och med särskilt intresse fokuserat på barn med svårigheter, som benämns ADHD-problematik.

 

Jag har i 15 år drivit en resursskola med fokus på elever vars behov hemskolan inte kunde tillgodose. Det blev då uppenbart att det på många skolor saknas både kunskap, metoder och pedagogiskt material för dessa elever.

 

Jag har byggt upp en stor kunskapsbank kring vad dessa elever behöver och utvecklat både metoder och material som gett helt nya möjligheter att nå målen. Med rätt anpassade metoder har jag sett skolgången vända från katastrof till positiv utveckling. 


De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 75 barn med ADHD-likande problematik.


Min erfarenhet är att det kan gå fort att vända en svår situation om rätt saker görs. 


Därför har mitt material fått namnet Quick-fix.


Quick-fix distribueras av Läromedia i Örebro, läs mer på www.laromedia.se