Om ADHD-hjälpen

Jag som startat ADHD-hjälpen heter Agneta Alexanderson. Jag är lärare. Jag har efterhand, med särskilt intresse, fokuserat på barn med svårigheter som benämns ADHD-problematik.

 

Jag har i 15 år drivit en resursskola med fokus på elever vars behov hemskolan inte kunde tillgodose. Det blev uppenbart att det på oerhört många skolor saknas både kunskap, metoder och pedagogiskt material för dessa elever.

 

Jag har byggt upp en stor kunskapsbank kring vad dessa elever behöver och utvecklat både metoder och material som gett helt nya möjligheter att nå målen. Med rätt anpassade metoder har jag sett skolgången vända från katastrof till positiv utveckling. 


De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 75 barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro.


Under fliken HEMMA och I SKOLAN hittar du det material jag så framgångsrikt använt, som fått namnet Quick-fix.


Min erfarenhet är att det kan gå fort att vända en svår situation om rätt saker görs. 


Quick-fix är till alla som vill öka sina unskaper, eller som bara vill ha ett pyssel.


Hemma-kit och Skol-kit underlättar för elever med exekutiva svårigheter, nedsatt uppmärksamhet, eller som av annan anledning behöver hjälp med struktur och överblick.


Min vision är att så många som möjligt ska få en fungerande skolgång med framtidstro.