Om ADHD-hjälpen

Jag som startat ADHD-hjälpen heter Agneta Alexanderson. Jag är lärare. Jag har efterhand, med särskilt intresse, fokuserat på barn med svårigheter som benämns ADHD-problematik.

 

Jag har i 15 år drivit en resursskola med fokus på elever vars behov hemskolan inte kunde tillgodose. Det blev uppenbart att det på oerhört många skolor saknas både kunskap, metoder och pedagogiskt material för dessa elever.

 

Jag har byggt upp en stor kunskapsbank kring vad dessa elever behöver och utvecklat både metoder och material som gett helt nya möjligheter att nå målen. Med rätt anpassade metoder har jag sett skolgången vända från katastrof till positiv utveckling. 


De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 70 barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro.


Under fliken HEMMA och I SKOLAN kommer jag att lägga upp delar av det material jag så framgångsrikt använt. Där hittar du också Hemma-kit och Skol-kit som underlättar för elever med exekutiva svårigheter, nedsatt uppmärksamhet, eller som av annan anledning behöver hjälp med struktur och överblick.


Min vision är att så många som möjligt ska få en fungerande skolgång med framtidstro.


Mitt framgångsmaterial går att använda för alla som vill ha grundkunskaper i olika ämnen eller bara som ett pyssel i coronatider. 

 Kontakt

E-post: agneta@adhd-hjalpen.se

Hemsida: www.adhd-hjalpen.se

Facebook: Facebook/adhd-hjalpen

© Copyright 2015. All Rights Reserved.