I SKOLAN

De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för hundratals barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro.

Min erfarenhet är att många barn som tappat sugen i skolan behöver material, som har en klar början och ett klart slut, där det tydligt framgår vad som ska göras och vilka förväntningar som ställs på barnet.

Min erfarenhet är att det kan gå fort att vända en svår situation om rätt saker görs.  

Min vision är att alla ska få en fungerande skolgång med framtidstro. 


Ska något av mina material användas av en skola beställs de på www.laromedia.se


Engaredade föräldrar som vill ha metarialet privat beställer dirket från mig via agneta@adhd-hjalpen.se     


               *  *  *  *  *  *  *  *

ADHD-hjälpens Skol-kit: Bra material att använda under skoldagen.


Två dubbelsidiga plattor i A4-format. Slitstarka, väger lite och är lätta att hålla rena.

80 skyltar i olika färger, med text för aktiviteter och händelser under dagen.

Typsnitt, valet av ord som är förkortade respektive utskrivna, samt kombinationen av färger mellan olika ämnen och aktiviteter är noga framtaget för att vara tydligt och ge pedagogiskt mervärde.


Kombinationen av färger är gjord så att alla delmoment i ett ämne har sin egen färg. Färgerna är också valda så att de kombinationer av skyltar som bildas när tavlan används innehåller de olika färgerna. Detta är viktigt för att skapa tydlighet och struktur. Det är också viktigt för att eleven ska kunna skapa en inre bild och efterhand klara av planering och utförande själv.


Beställs hos www.laromedia.se


            *  *  *  *  *  *  *  *

Min erfarenhet är att det kan gå snabbt att ändra en svår situation om rätt saker görs, därför har mitt utbildningsmaterial fått namnet Quick-fix.


Beställ!


Öppna!


Följ instruktionen!


Njut av varje framsteg!


                *  *  *  *  *  *  *  *  *


Quick-fix Historia A räcker till ca 30 undervisningstillfäll


Innehåll:
Faktablad och målarbilder till Dinosaurier.

Faktablad och målarbilder till Från apa till människa.

Faktablad och målarbilder till Stenåldern.

Beställs på www.laromedia.se


                *  *  *  *  *  *  *  *  *

Quick-fix Matematik A


Vad kan jag - Vad ska jag kunna

Tränar och kartlägger grundkunskaper, mattespråk och begrepp med stegvis ökad svårighetsgrad. Innehåller 4 delar, var och en med 8 underavdelningar där varje avdelning har 32 uppgifter. Materialt kan med fördel användas i stället för eller som komplement till läroboken.  


              *  *  *  *  *  *  *  *  *