I SKOLAN

De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 70 barn med ADHD-likande problematik, från kaotisk till något med framtidstro. 


Mina erfarenheter är att många barn som tappat sugen i skolarbetet behöver material som har en klar början och slut där det tydligt framgår vad barnet ska göra och vilka förväntningar som ställs på barnet.


Mitt materiel är anpassat både vad gäller grundkunskaper, mängden text, typsnitt och layout till barn med ADHD-likande problematik, eller barn som tröttnat på det skolan erbjuder.  


Mitt material kommar att läggas upp på den här sidan efter skolämne. 


Med varje del följer en tydlig information om hur uppgiften ska genomföras, vad du som vuxen ev. behöver plocka fram mer än mina papper, penna och sudd.


Min vision är att så många som möjligt ska få en fungerande skolgång med framtidstro.

              *   *   *   *   *   *   *   *   *


Skol-kit: Bra material att använda under skoldagen.


Två dubbelsidiga plattor i A4-format. Slitstarka, väger lite och är lätta att hålla rena.

80 skyltar i olika färger, med text för aktiviteter och händelser under dagen.

Typsnitt, valet av ord som är förkortade respektive utskrivna, samt kombinationen av färger mellan olika ämnen och aktiviteter är noga framtaget för att vara tydligt och ge pedagogiskt mervärde.


Kombinationen av färger är gjord så att alla delmoment i ett ämne har sin egen färg. Färgerna är också valda så att de kombinationer av skyltar som bildas när tavlan används innehåller de olika färgerna. Detta är viktigt för att skapa    tydlighet och struktur. Det är också viktigt för att eleven ska kunna skapa en inre bild och efterhand klara av planering och utförande själv.


Skol-kit beställer du som pedagog på: www.laromedia.seSvenska:


Matematik:


Engelska:


Historia:


Geografi:

Kontakt

E-post: agneta@adhd-hjalpen.se

Hemsida: www.adhd-hjalpen.se

Facebook: Facebook/adhd-hjalpen

© Copyright 2015. All Rights Reserved.