ADHD-hjälpen

Jag som startat ADHD-hjälpen heter Agneta Alexanderson. Jag är lärare. Jag har efterhand, med särskilt intresse, fokuserat på barn med svårigheter som benämns ADHD-problematik.

 

Jag har i 15 år drivit en resursskola med fokus på elever vars behov hemskolan inte kunde tillgodose. De flesta av eleverna som kom till skolan hade svårigheter inom ADHD-området. Det blev uppenbart att det på oerhört många skolor saknas både kunskap, metoder och pedagogiskt material för dessa elever.

 

Jag har byggt upp en stor kunskapsbank kring vad dessa elever behöver och utvecklat både metoder och material som gett helt nya möjligheter att nå målen. Med rätt anpassade metoder har jag sett skolgången vända från katastrof till positiv utveckling och framtidstro för många barn. De senaste 20 åren har jag med mitt material och arbetssätt, ändrat skolgången för fler än 70 barn med ADHD-likande problematik. 


Under fliken Fungerande material kommer jag att lägga upp material som kan användas både hemma och i skolan.

Där hittar du också Hemma-kit och Skol-kit som underlättar för elever med exekutiva svårigheter, nedsatt uppmärksamhet, eller som av annan anledning behöver hjälp med struktur och överblick.


Min vision är att så många som möjligt ska få en fungerande skolgång och framtidstro.

 Kontakt

E-post: agneta@adhd-hjalpen.se

Hemsida: www.adhd-hjalpen.se

Facebook: Facebook/adhd-hjalpen

© Copyright 2015. All Rights Reserved.