Om ADHD-hjälpen

Kontakt

E-post: agneta@adhd-hjalpen.se

Jag som startat ADHD-hjälpen heter Agneta Alexanderson. Jag har arbetat som lärare i drygt 40 år, efterhand med ett särskilt intresse för barn med svårigheter som nu benämns ADHD-problematik.

 

Jag har i 15 år drivit en resursskola med fokus på elever vars behov hemskolan inte kunde tillgodose. De flesta av eleverna som kom till skolan hade svårigheter inom ADHD-området. Det blev uppenbart att det på oerhört många skolor saknas både kunskap, metoder och pedagogiskt material för dessa elever.

 

Jag har byggt upp en stor kunskapsbank kring vad dessa elever behöver och utvecklat både metoder och material som gett helt nya möjligheter för dessa elever att nå målen. Med rätt anpassade metoder har jag sett skolgången vända från katastrof till positiv utveckling och framtidstro för många barn.

 

Nu är jag pensionär. Jag vill dela med mig av kunskap och erfarenhet. Jag handleder pedagoger och ger konsultation till föräldrar. Jag säljer också material som underlättar för elever med exekutiva svårigheter, nedsatt uppmärksamhet, eller som av annan anledning behöver hjälp med struktur och överblick: materialen hetert Skol-kit och Hemma-kit. läs mer under fliken Material.

 

Föräldrars kommentarer om arbete efter ADHD-hjälpens Hemma-kit och Skol-kit

* Jag är så glad över dagens framsteg!

* Helt fantastiskt hur väl detta fungerar!

* Gick upp och duschade i god tid.

* Verkar sova bra på nätterna och är mer harmonisk.

* Är mycket gladare!

 

Elevansvarigas kommentarer efter arbete med ADHD-hjälpens Skol-kit och Hemma-kit:

* Härligt!

* Vilken rivstart, mycket glädjande!

 

 

 

Hemsida: www.adhd-hjalpen.se

Facebook: Facebook/adhd-hjalpen

© Copyright 2015. All Rights Reserved.